logo-top-1

เรียนรู้กับบริษัทชั้นนำระดับโลก

รายละเอียด
logo-top-2

ปริญญาตรี 9 หลักสูตร

รายละเอียด
logo-top-3

ประกาศนียบัตร 7 หลักสูตร

รายละเอียด

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

บทความ

บทความที่เกี่ยวข้องกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

มหาลัยเปิดรับตรงร่วมกัน 9-13 พ.ค.นี้

“สุชัชวีร์”เผย มหา’ลัยพร้อมเปิ …

หน่วยงานที่เข้าร่วม

ทั้งหมด 16 หลักสูตร

Amcor

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Art director

เป็นบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อันดับ 1 ของโลกจากอเมริกา
(โรงงาน Amcor 91 หมู่ 13 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ)

ติดตามข่าวสารใหม่ของเราได้โดยการกรอกอีเมลของคุณด้านล่าง