• TGTT

จากความสําเร็จของประเทศเยอรมันในการพัฒนากําลังคนด้วยระบบ Meister ประเทศไทยจึงให้ความสนใจในการ นําระบบ Meister มาปรับใช้ในบริบทของประเทศไทย
โครงการอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสืบเนื่องจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจึงได้ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย ทําบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี H.E. Mr. Peter Prugel เอกอัครราชทูตเยอรมันประจําประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยาน

ความเป็นมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามผล Meister ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ จำกัด

ติดตามผล Meister ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ จำกัด

ติดตามผลโครงการครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ จำกัดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางเยอรมัน รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางเยอรมัน รุ่นที่ 3

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางเยอรมัน รุ่นที่

อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน

พิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน

ศูนย์ฝึกอบรมครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง ไทย-เยอรมัน และสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน (Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development

อ่านต่อ
สถานประกอบการที่่เข้าร่วม

ลงทะเบียนกับเรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : (02) 555-2273 เมล : trainer@tgde.kmutnb.com