• โครงการครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ
  • โครงการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0
  • โครงการบูรณาการเขต EEC
  • โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ
# หัวข้อข่าวประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศแผนการจ้างการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม ระยะ 2
2 ประกาศแผนโครงการจ้างติดตั้งระบบ Google Cloud Platform และเช่าพื้นที่สำหรับการใช้งานในโครงการสร้างศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงานและสั่งการ (Intelligent Operation Center IoC) ปีที่ 2
3 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ TV Digital
4 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบจำลองและทดสอบสัญญาณ TV Digital
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายและสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาระบบการเรียนทางไกล วิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Cooperative Robot จำนวน 1 ระบบ
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาชุดการเรียนการสอน จำนวน 2 วิชา
8 ประกาศ TOR งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม จำนวน 40 ชุด
9 ประกาศราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม จำนวน 40 ชุด