สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

สถานที่ตั้ง

อาคาร 73 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800


ติดต่อ

โทร : 02-555-2000 ต่อ 2273
อีเมล : admin@tgde.kmutnb.ac.th
เวลาทำการ : จันทร์–ศุกร์ : 8.00 - 16.00 น.
Facebook : TGDE KMUTNB
Youtube : TGDE Channel

ดูแผนที่

ห้องฝึกอบรม คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ตึก96 (ชั้น 1 และ 10)

สถานที่ตั้ง

อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ดูแผนที่