สถาบันสหกิจฯ จัดหลักสูตรอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางโทรทัศน์ ให้กับบุคลากรจาก สปป. ลาว

สถาบันสหกิจฯ จัดหลักสูตรอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางโทรทัศน์ ให้กับบุคลากรจาก สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 16-27 มิถุนายน 2557 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน (TGDE) ได้ทำการเปิดหลักสูตรอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางโทรทัศน์ ภายใต้โครงการใช้เทคโนโลยีข่าวสารและการสื่อสาร สำหรับการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ และ CD/DVD/VCD ให้แก่บุคลากรจาก สปป.ลาว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานในการปิดพิธี ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)