ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ร่วมแถลงข่าว “NRCT Talk เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม (ครั้งที่ 2)” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Gallery
Previous Post สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมทำบุญ บริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด