มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และไมเนอร์ ฟู้ด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน Chief People Officer และคณะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 96-414 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
Gallery
Previous Post มจพ. เข้าเยี่ยมชม บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
Next Post โครงการวันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจำปี 2564