สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมทำบุญ บริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมทำบุญ บริจาคสิ่งของให้น้องๆ โดยทางสถาบันสหกิจฯ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น มอบให้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด  

ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

Gallery
Previous Post อธิการบดี มจพ. ร่วมรับฟังรายงานความคืบหน้า Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Program นำไปสู่มาตรฐาน Meister และเตรียมความพร้อมเปิดตัวหนังสือ Mechatronics
Next Post ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564