สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดอบรมหลักสูตรการเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรช่างเทคนิค

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดอบรมหลักสูตรการเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรช่างเทคนิค

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2563

ณ.สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน

Gallery
Previous Post หลักสูตรการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing 4
Next Post สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดอบรมหลักสูตรการอ่านและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Auto CAD