สถาบันสหกิจศึกษาฯ เปิดบรรยายระเบียบการจัดสหกิจศึกษาให้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน นำทีมโดย รองผู้อำนวยการสถาบันสหกิจฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินนทร์ จูฉิม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ และทีมงานสหกิจศึกษาฯ เปิดบรรยายระเบียบการจัดสหกิจศึกษาและแนวทางปฏิบัติในการทำสหกิจศึกษา ให้แก่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นคณะใหม่ที่มีการจัดทำหลักสูตรสหกิจศึกษา โดยจะเริ่มมีนักศึกษาออกสหกิจศึกษาในช่วงปี 2565 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ในวันที่ 21 ธันวาคม เวลา 13.30 – 15.30 น. ที่ผ่านมา

Gallery
Previous Post บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)​ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดการสหกิจศึกษาฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
Next Post มจพ. เข้าเยี่ยมชม บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด