บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)​ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดการสหกิจศึกษาฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย

คุณวรพจน์ วิทยาทองและคณะทำงาน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มจพ. ให้การต้อนรับ โดยร่วมกันหารือกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาฯ เพื่อส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ตามหลักสูตรสหกิจศึกษาฯ มจพ. ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย - เยอรมัน

Previous Post โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563
Next Post สถาบันสหกิจศึกษาฯ เปิดบรรยายระเบียบการจัดสหกิจศึกษาให้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล