หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 3

หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 3

สถาบันสหกิจศคกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 3

วันที่ 24-27 สิงหาคม 2563

ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม