ขอเชิญนักศึกษา มจพ. ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อนำผลงานไปประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย 

โดยสามารถจัดส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 25 ก.พ. 62  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์ 02 555 2285
Email : Pattama.k@tgde.kmutnb.ac.th

Previous Post งานเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไทย-เยอรมัน
Next Post ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มจพ. ประจำปี 2562