งานเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไทย-เยอรมัน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับเชิญเข้าร่วม งานเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไทย-เยอรมัน ในหัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและการบูรณาการกับภาคเอกชน” จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายของทุกภาคส่วนและคลีนิคให้คำแนะนำระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและเยอรมนี และมอบหมายให้สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน เข้าร่วมจัดบูธในงาน TVET Open House โดยเป็นการนำเสนอการนำผลงานชุดฝึกระบบควบคุม Robot นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม รองผู้อำนวยการฝ่ายสหกิจศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ และสื่อฝึกอบรมการควมคุมแขนกล Robot ด้วยระบบ Virtual reality (VR) นำเสนอโดยนายอนุรักษ์ ทรงศักดิ์ศรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

Previous Post โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ"
Next Post ขอเชิญนักศึกษา มจพ. ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562