สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดอบรมหลักสูตรการเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรช่างเทคนิค

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน จัดอบรมหลักสูตรการเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรช่างเทคนิควัน......

อ่านต่อ ฝึกอบรม

หลักสูตรการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printin

สถาบันสหกิจศคกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและกา......

อ่านต่อ ฝึกอบรม

หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printi

สถาบันสหกิจศคกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและกา......

อ่านต่อ ฝึกอบรม

หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printi

สถาบันสหกิจศคกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและกา......

อ่านต่อ ฝึกอบรม

หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printi

สถาบันสหกิจศคกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและกา......

อ่านต่อ ฝึกอบรม

สถาบันสหกิจฯ จัดการอบรมหลักสูตร "การใช้งานซอฟต์แวร์แผงควบคุมออนไลน์"

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน จัดการอบรมหลักสูตร "การใช้งานซอฟต์แวร์แผงควบคุมออน......

อ่านต่อ ฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ EEC

......

อ่านต่อ ฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยานด้วยเทคโนโลยีขั้นสู

......

อ่านต่อ ฝึกอบรม