สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมทำบุญ บริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมทำบุญ บริจาคสิ่งของให้น้องๆ โดยทางสถาบันสหกิจฯ ได้ร่วมบริจ......

อ่านต่อ ประชาสัมพันธ์

อธิการบดี มจพ. ร่วมรับฟังรายงานความคืบหน้า Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Progr

ศ.ดร. สุชาติ เชี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรา......

อ่านต่อ ประชาสัมพันธ์

มจพ. ร่วมกับ กระทรวง อว. เปิดหลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

อีกหนึ่งหลักสูตรดีๆ จากโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill/ Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียม......

อ่านต่อ ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลง......

อ่านต่อ ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมสถาบันสหกิจศึกษาฯ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่......

อ่านต่อ ประชาสัมพันธ์

MOU-TGDE กับสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวิทนกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย – ......

อ่านต่อ ประชาสัมพันธ์

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดการแข่งขันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พงษ์ศักดิ์  กีรติวินทกร  ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กท......

อ่านต่อ ประชาสัมพันธ์

สถาบันสหกิจฯ จัด Open House การสาธิตและทดลองใช้ระบบแมคคาทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม 4.0

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมันจัด Open House การสาธิตและทดลองใช้ระบบแมคคาทรอนิกส์เพื่อ......

อ่านต่อ ประชาสัมพันธ์