ภาพวันงาน

การเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 และการใช้ดัชนีชี้วัดระดับอุตสาหกรรม 4.0

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Next

หน่วยงานผู้เข้าร่วม

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF

บริษัท ซีเมนส์ จำกัด

ลงทะเบียน คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน
เบอร์โทร : 02-555-2270
Facebook : TGDE Fanpage