• TGDE

คลังภาพ

คลังภาพ
โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

อ่านต่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมสถาบันสหกิจศึกษาฯ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมสถาบันสหกิจศึกษาฯ

อ่านต่อ
หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 4  วันที่ 24-27 สิงหาคม 2563

หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 4 วันที่ 24-27 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 3  วันที่ 24-27 สิงหาคม 2563

หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 3 วันที่ 24-27 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 2 วันที่ 13-14 และ 17-18 สิงหาคม 2563

หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 2 วันที่ 13-14 และ 17-18 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 และ 4-5 สิงหาคม 2563

หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ด้วยโปรแกรม Solidwork Catia 3D Printing ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 และ 4-5 สิงหาคม 2563

อ่านต่อ
MOU-TGDE กับสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

MOU-TGDE กับสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

อ่านต่อ
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มจพ.จัดแสดงนวัตกรรมในงานสัมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม:ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มจพ.จัดแสดงนวัตกรรมในงานสัมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม:ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”

อ่านต่อ
งานวันสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2562

งานวันสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2562

อ่านต่อ