สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมทำบุญ บริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมทำบุญ บริจาคสิ่งของให้น้องๆ โดยทางสถาบันสหกิจฯ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น มอบให้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด  

ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

Gallery
Previous Post The Meeting to Monitor the Progress of the Collaboration between KMUTNB and GTCC
Next Post ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564