• โครงการครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ
  • โครงการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0
  • โครงการบูรณาการเขต EEC
  • โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ
# หัวข้อข่าวประกาศ วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
1 ประกาศแผนโครงการจ้างติดตั้งระบบ Google Cloud Platform และเช่าพื้นที่สำหรับการใช้งานในโครงการสร้างศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการประสานงานและสั่งการ (Intelligent Operation Center IoC) ปีที่ 2 05/03/2020
2 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ TV Digital 26/11/2019
3 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ระบบจำลองและทดสอบสัญญาณ TV Digital 26/11/2019
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายและสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 14/06/2019
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาระบบการเรียนทางไกล วิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Cooperative Robot จำนวน 1 ระบบ 14/06/2019
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาชุดการเรียนการสอน จำนวน 2 วิชา 14/06/2019
7 ประกาศ TOR งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม จำนวน 40 ชุด 14/06/2019
8 ประกาศสถาบันสหกิจศึกษาฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานฝึกอบรม จำนวน 40 ชุด 01/05/2019
9 ประกาศสถาบันสหกิจศึกษาฯ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการชุดแขนกลหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับคนได้เพื่องานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 16/04/2019