การถ่ายทำสื่อการเรียนการสอน เรื่อง พลังงานทดแทน "Fuel cell"

การถ่ายทำสื่อการเรียนการสอน เรื่อง พลังงานทดแทน "Fuel cell"

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำสื่อการเรียนการสอน เรื่อง พลังงานทดแทน "Fuel cell"

โดย ดร.ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา

ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 3 ตึก TGDE