โครงการอบรม "การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการใช้อุปกรณ์ทางโทรทัศน์และห้องตัดต่อ" ณ สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 15-19 กันยายน 2557  สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

อ่านต่อ

Focus Group Workshop: Thai-German Cooperation on DVET

Focus Group Workshop: Thai-German Cooperation on DVET30th April 2014At King Mongkut's University of Technology North

อ่านต่อ

การถ่ายทำสื่อการเรียนการสอน เรื่อง พลังงานทดแทน "Fuel cell"

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำสื่อการเรียนการสอน เรื่อง พลังงานทดแทน "Fuel cell"โดย

อ่านต่อ

โครงการอบรม "การใช้งาน Google Apps"

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ทำการจัดการอบรมการใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารเอกสารร่วมกันเป็นการอบรมโดยการนำ Google Apps

อ่านต่อ

โครงการอบรม "ครูพันธุ์ใหม่ e-Teacher"

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการอบรม "ครูพันธุ์ใหม่ e-Teacher"วัตถุประสงค์ในการอบรม+

อ่านต่อ

โครงการอบรม "เทคนิคการถ่ายทำสื่อดิจิตอล"

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม

อ่านต่อ