ที่อยู่ & แผนที่

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน
ที่อยู่ : 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร : 02-555-2000 ต่อ 2273
อีเมล : admin@tgde.kmutnb.ac.th
เวลาทำการ : จันทร์–ศุกร์ : 8.00 - 16.00 น.
แผนที่ห้องฝึกอบรม คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสากรรม ตึก96 (ชั้น 1, 10)