ติดตามผล Meister ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ จำกัด

ติดตามผล Meister ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ จำกัด

ติดตามผลโครงการครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ จำกัด

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562