• TGTT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU Meister

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU Meister

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน” ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Peter Pr?gel ฯพณฯ

อ่านต่อ