• TGTT

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
นิทรรศการงาน “TICA Connect” ครั้งที่ 2

นิทรรศการงาน “TICA Connect” ครั้งที่ 2

นิทรรศการงาน “TICA Connect” ครั้งที่ 2 60 ปี หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทย-เยอรมัน ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 8.45-12.30 น. วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ภารกิจการดำเนินงานความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่าง ไทย-เยอรมัน

อ่านต่อ
ความก้าวหน้า โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางเยอรมัน

ความก้าวหน้า โครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางเยอรมัน

อ่านต่อ
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงฯ

พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง ตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน Thai-German Highly Skilled Technical Trainer Development Program (TGTT) วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านต่อ