icon_star

Meister

พัฒนาผู้สอนงานสู่ครูช่างเฉพาะสาขาระดับสูงตามมาตรฐานเยอรมัน หรือ Meister
icon_openbook

Advanced

สามารถนำวิชาที่เรียนไปเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
icon_book

Effectively

บุคลากรมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามสมรรถนะที่ต้องการ ในสถานประกอบการ

จากความสําเร็จของประเทศเยอรมันในการพัฒนากําลังคนด้วยระบบ Meister ประเทศไทยจึงให้ความสนใจในการ นําระบบ Meister มาปรับใช้ในบริบทของประเทศไทย
ในประเทศไทยมีหลายองค์กรที่คอยผลักดันการพัฒนา สมรรถนะวิชาชีพ แต่องค์กรที่เป็นจากความร่วมมือทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จะต้องนึกถึงคือ คณะกรรมการสานประชารัฐ” ภารกิจหนึ่งที่สําคัญของคณะกรรมการสานประชารัฐ คือการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ” ของกําลังคนในภาคอุตสาหกรรม เมื่อคนมีคุณภาพมากขึ้น ก็จะเพิ่มรายได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการอบรม Thai-German Meister ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสืบเนื่องจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ มจพ. และ มจพ.จึงได้ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย ทําบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี H.E. Mr. Peter Prugel เอกอัครราชทูตเยอรมันประจําประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยาน

สมัครเรียน คลิก

หน่วยงานที่เข้าร่วม

-------------------------

logo_wd

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

Western Digital (Thailand) Co.,Ltd.
logo_utac

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

Utac Thai Co.,Ltd.
logo_somboon

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Somboon Advance Technology Public Co.,Ltd.
logo_siemens

บริษัท ซีเมนส์ จำกัด

Siemens Limited
logo_scg

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

SCG The Siam Cement Public Co., Ltd. and SCG Group
logo_safe-t-cut

บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

SAFE-T-CUT (Thailand) Co., Ltd.
logo_ptt

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
logo_premium

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Premium Equipment & Engineering Co. , Ltd.
logo_farmhouse

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

President Bakery Public Co.,Ltd.
logo_mitr

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

Mitr Phol Sugar Corp.,Ltd.
logo_izuzu

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

Tri Petch Isuzu Sales Co.,Ltd.
logo_hgst

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด

HGST Thailand Co.,Ltd.
logo_danieli

บริษัท ดานิลี่ จำกัด

Danieli Co.,Ltd.
logo_singha

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

Boon Rawd Brewery Co.,Ltd.
logo_bisw

บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด

Bangkok Iron and Steel Works
logo_betagro

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

Betagro Public Co.,Ltd.
logo_bgrimm

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

B.Grimm Power Public Co.,Ltd.
logo_tpqi

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

TPQI
logo_giz

ประเทศเยอรมัน

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
logo_kmutnb

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
logo_vec

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Office of the Vocational Education Commission (OVEC)
logo_moe

กระทรวงศึกษาธิการ

Ministry of Education

video

ติดตามข่าวสารใหม่ของเราได้โดยการกรอกอีเมลของคุณด้านล่าง