เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล จำนวน 1 งาน

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างนักวิทยาศาสตร์.pdf