การอบรมทีมผู้เข้าแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

การอบรมทีมผู้เข้าแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

การอบรมทีมผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology ประเภทที่ 1 วันที่ 17-19 กันยายน 2561 การแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 ประเภทที่ 2 วันที่ 24-28 กันยายน 2561 การแข่งขันควบหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0 ประเภทที่ 3 วันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 การแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 ณ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=86