โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ. ชลบุรี

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ. ชลบุรี

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หลักสูตร การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยานเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC วันที่ 24-28 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ. ชลบุรี

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=84