การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=81