งาน DIGITAL THAILAND BIGBANG 2018

งาน DIGITAL THAILAND BIGBANG 2018

การจัดนิทรรศการ DIGTAL THAILAND BIG BANG REGIONAL 2018 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ทาง TGDE ได้นำเสนอผลงาน VR Training โดยให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้าชมและทดลองใช้อุปกรณ์ที่นำมาแสดงในงานด้วยความสนใจ ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=80