บริษัท TOYOTA เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อ

บริษัท TOYOTA เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อ

ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท TOYOTA เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อ AR และ VR เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=78