การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จัดโดย สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=68