ขอเชิญร่วมงาน Worlddidac Asia 2017 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ขอเชิญร่วมงาน Worlddidac Asia 2017 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และบริการ สำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม ชั้นนำของอาเซียน และการประชุมผู้นำทางการศึกษา “เอเชีย เอ็ดดูเคชั่น ลีดเดอร์ ฟอรั่ม” (Asia Education Leaders Forum (AELF)) / TVET CONNEX โดยในปี 2560 ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 8 ของประเทศไทย

เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย เป็นหนึ่งในซีรีส์งาน เวิลด์ไดแด็ค ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยจัดขึ้นเพื่อร่วมยกระดับการศึกษาระดับอาเซียน โดยจะจัดแสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอน จากนานาประเทศ เพื่อผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาทุกระดับ ได้ใช้พัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร รวมทั้งประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมครู อาจารย์ ให้สามารถพร้อมแข่งขันในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


งาน Worlddidac Asia 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.worlddidacasia.com/th/