งานทำบุญครบรอบ 5 ปี TGDE

งานทำบุญครบรอบ 5 ปี TGDE

งานทำบุญครบรอบ 5 ปี สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561ณ ชั้น 1 อาคาร 73 

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน

ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=59