ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย บ. ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด

ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย บ. ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน 

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Industry 4.0 for Thailand 4.0 KMUTNB’s Perspectives ให้กับ บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=57