การวิพากษ์หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

การวิพากษ์หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

โครงการผลิตครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูง รุ่นที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การจัดสัมมนา Training the Trainers 

เรื่อง การวิพากษ์หลักสูตรการพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 96-1010 ชั้น 10 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=56