พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561

พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัล...- รางวัลชนะเลิศ ประเภทวิทยาศาสตร์- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทนวัตกรรมวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=52