พิธีลงนามการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

พิธีลงนามการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

พิธีลงนามความร่วมมือ "การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0" "Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology" ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดา วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561