พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย

พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย

พิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทยThe “Grand Opening Ceremony of the RAC NAMA Fund” วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกันจัดพิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทำความเย็นประสิทธิภาพพลังงานสูงที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติกองทุน RAC NAMA ได้พัฒนามาตรการจูงใจทางการเงินเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมโอกาสในเชิงธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม รองผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE)ได้ร่วมการเสวนาใน เรื่อง Pioneering the Thailand’s RAC NAMA Fund 


Link - http://www.thai-german-cooperation.info/news/content/413/116?lang=th

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=50