บริษัท TOYOTA เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อ

บริษัท TOYOTA เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อ

ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท TOYOTA เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อ AR และ VR เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ