ผศ. ดร.พงษ์ศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผศ. ดร.พงษ์ศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกรเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาพยนต์และวีดิทัศน์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=48