โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1)

โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1)

โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรทางด้านสหกิจศึกษา (ระยะที่ 1)"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา"ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  และ เอสพีเอ็ม เรสซิเดนซ์ จ.ชลบุรี

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=46