กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการจำลอง VR

กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการจำลอง VR

กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการจำลอง (Virtual Reality)และเสมือนจริงในโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 และ 5-9 มีนาคม 2561ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=44