สถาบันสหกิจฯ จัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

สถาบันสหกิจฯ จัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จัดโดย สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ