มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่และบุคลากร จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=42