ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาฯ

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน(คณะกรรมการการบริหารเครือข่ายเชิงประเด็น (C) เครือข่ายสหกิจศึกษา)เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=41