มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=40