สถาบันสหกิจฯ จัดวิพากษ์หลักสูตร "การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง"

สถาบันสหกิจฯ จัดวิพากษ์หลักสูตร "การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง"

สถาบันสหกิจและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน จัดวิพากษ์หลักสูตร เรื่องการวิพากษ์หลักสูตรในหัวข้อ  "การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality" เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 96-1010 ชั้น 10 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ