บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี เข้าเยี่ยมชม และ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tgde.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=37