สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดงานทำบุญครบรอบ 5 ปี

สถาบันสหกิจศึกษาฯ จัดงานทำบุญครบรอบ 5 ปี

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน จัดงานทำบุญครบรอบ 5 ปี เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร 73 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมา ณ โอกาสนี้